fullskärmsbild

Swepub använ­dar­dag & LOA 2020 den 4–5 juni 2020

Välkommen till endagskonferenserna Swepub användardag och LOA 2020!

Illustration av en blå rymdraket och ett öppet hänglås i orange med texten "LOA 2020".

Kungliga biblioteket arrangerar två konferenser för dig som arbetar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur och vill uppdatera dig om vad som händer inom Swepub och/eller omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Swepub användardag 2020 den 4 juni 2020

Beständiga identifikatorer som nyckel till kvalitetssäkrade data och datautbyte är tema för årets användardag. Hur arbetar Swepub och lärosäten med kvalitetssäkringen av metadata över forskningspublikationer? Vad är nyttan med beständiga identifikatorer? För vad används data från Swepub? Kom och lyssna på intressanta presentationer om allt som rör hantering av metadata för forskningsinformation, användning av data vid bibliometriska analyser och datautbyten genom beständiga identifikatorer!

Dagens key note är Rachael Kotarski, British Library, som kommer att berätta om arbetet på British Library med tjänster för forskningsinfrastruktur. Övriga presentationer ger tillfälle att höra om nya Swepub, exempel på användning av Swepub, integrationer till andra system samt arbetet med kvalitetssäkringen i de lokala publikationsdatabaserna med tyngdpunkt i beständiga identifikatorer.

Program

LOA 2020 den 5 juni 2020

Övergången från licensbaserad information till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är i fokus på LOA 2020. Du kommer ha möjlighet att höra det senaste kring Plan S, upphovsrättsdirektivet samt öppen vetenskap och FN:s utvecklingsmål för global hållbarhet. Programmet består av både inspirerande huvudtalare och parallella sessioner där du själv väljer det ämne som intresserar dig mest.

Under de parallella sessionerna kan du välja att lyssna på Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem och arbetet med nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter eller välja att workshoppa kring lärosätens nya policys för öppen vetenskap/öppen tillgång eller hur man kan hitta tidskrifter som har förbetalada publiceringsavgifter.

Program

Swepub användardag 2020

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 (T-bana Skanstull)
Datum: 4 juni 2020
Tid: 10 - 16.00, registrering med fika börjar 9:30
Avgift: 1 300 SEK
Anmälan: http://www.delegia.com/swepub2020länk till annan webbplats
Sista anmälningsdag: 8 maj 2020

LOA 2020

Plats: Garnisonen, Karlavägen 100 (T-bana Karlaplan)
Datum: 5 juni 2020
Tid: 9 - 16.00, registrering med fika börjar 8:30
Avgift: 1 300 SEK
Anmälan: www.delegia.com/loa2020länk till annan webbplats
Sista anmälningsdag: 25 maj 2020