fullskärmsbild

Komma­nde rele­a­se för Libris

Libris katalogisering uppdateras till version 1.14 med start onsdag 2020-02-05, 16:00.

Tjänsten beräknas vara tillgänglig för katalogisering torsdag 2020-02-06, senast 12:00.

För frågor eller vidare information kontakta Libris kundservice.

Det planerade driftavbrottet kommuniceras via en tillfällig notis, synlig på samtliga sidor om Libris.