fullskärmsbild

Statistikenkäten är utskickad

I början av januari varje år skickas förfrågan om Sveriges officiella biblioteksstatistik till de offentligt finansierade biblioteken.

I årets enkät tillfrågas närmare 2 300 bibliotek. Biblioteken får ett e-postmeddelande med en länk till webbenkäten där vi samlar in statistiken.

Undersökningen ska besvaras senast 28 februari av alla biblioteksorganisationer som:

  • har minst halvtidsbemanning avsatt för biblioteksverksamhet,
  • på något sätt är tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: för eleverna),
  • är helt eller delvis offentligt finansierade (friskolor: via skolpengen).

Är du statistikansvarig på ditt bibliotek och inte fått någon enkätlänk? Kontakta oss via biblioteksstatistik@kb.se, så ordnar vi det!