fullskärmsbild

Swepub roadmap

Swepub roadmap presenterar i stora drag aktiviteter planerade för våren 2020.

Swepubprojektet har under hösten lanserat Swepub 1.0.

För våren planeras vidareutveckling genom att bland annat mata Swepub sök med data från nya Swepub och utveckla den nya tjänsten Leveransstatus.

2019 September - december

 • Ny arkitektur med Bibframe 2.0 och öppna länkade data
 • Validering, berikning, deduplicering av inkomna data.
 • Automatisk ämnes-klassificering
 • Användartjänster för analytiker och data-kvalitetsansvariga: Bibliometri, Databearbetning och Ämnesklassificering.
 • Datadumpar
 • Svenska listan
 • Dokumentation för praxis och format

2020 Januari - april

 • Vidareutveckling deduplicering (dubbletthantering)
 • Övergång till MODS 3.0
 • Swepub sök drivs med data från nya systemet
 • Ny tjänst: Leveransstatus
 • Öppna API:er mot Swepub
 • Nya berikningar
 • Utveckling av exportfunktioner

2020 Maj -

 • Swepub i förvaltning