fullskärmsbild

Se filmer­na från Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner 2019

Träffpunkt biblioteksplaner 2019 - ett tillfälle att stärka arbetet med att följa upp biblioteksplaner utifrån bibliotekslagen. För dig och din biblioteksorganisation.

Målet med konferensen är att dela, lära, förankra och utveckla dialog för att stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete utifrån bibliotekslagen.

Träffpunkt Biblioteksplaner 2019 arrangerades av Kungliga biblioteket i samarbete med Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier.

Dagen modererades av Peter Axelsson, kommunikationsstrateg på Kungliga biblioteket.