fullskärmsbild

Libris roadmap

Libris roadmap presenterar i stora drag aktiviteter planerade för våren 2020.

Librisprojektet har under hösten arbetat med bland annat katalogisering för flera sigel och vidareutveckling av ämnesord, auktoriteter och genre-/formtermer.

För våren planeras vidare arbete med verk, stöd för katalogiseringsflöden och självbetjäningsfunktioner.

2019 September - december

 • Katalogisering för flera sigel
 • Justering av beskrivningsnivåer
 • Modell, funktioner och gränssnitt kring verk
 • Verks– och instanstyper
 • Datakvalitet och normalisering, länkningar, städning av överflödig data
 • Koncept: mallar, länkning, bättre gränssnitt
 • Självbetjäning: egna exportuttag, gallrade poster
 • Förbättringar av sök
 • Bättre prestanda

2020 Januari - april

 • Verk i katalogiseringsverktyget
 • Modell, funktioner och praxis kring verk
 • Tillgänglighetsanpassat katalogiseringsverktyg
 • Katalogiseringsflöden för bidrag och digitalisering
 • Datakvalitet och normalisering, länkningar, städning av överflödig data
 • Vidareutveckling av koncept: ämnesord, auktoriteter, genre/formtermer
 • Självbetjäning: Dubblett-hantering
 • Processer för registervård och globala ändringar

2020 Maj -

 • Libris i förvaltning