fullskärmsbild

Libris version 1.13.2

Onsdag 11 december produktionssattes Libris version 1.13.2.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller att uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Prestanda

I november gjordes en dammsugning av Libris databas vilken gett snabbare indexeringar och omläsningar, som i sin tur resulterat i att releaser, massuppdateringar och exporter från Libris går betydligt fortare.

Katalogiseringsverktyget har dock fortsatt upplevts långsamt där särskilt stora poster tar lång tid att öppna. För att förbättra detta har Libris version 1.13.2 förändrat gränssnittets uppläsning och visning av data i posterna. Resultatet är att verktyget upplevs som snabbare när man öppnar en post från träfflistan, eller bläddrar mellan poster.