fullskärmsbild

Extra release för Libris

Libris katalogisering uppdateras till version 1.13.2 med start onsdag 2019-12-11, 16:00. Tjänsten beräknas vara tillgänglig för katalogisering klockan 17:00 samma dag.

För frågor eller vidare information kontakta Libris kundservice.

Det tillfälliga driftavbrottet kommuniceras via en tillfällig notis, synlig på samtliga sidor om Libris.