fullskärmsbild

Libris version 1.12

Onsdag 16 oktober till torsdag 17 oktober produktionssattes Libris version 1.12.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller att uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Koncept

Från och med version 1.12 är det möjligt för ämnesordsredaktionerna på Kungliga biblioteket och Svenska barnboksinstitutet att auktorisera nya ämnesord och genre/formtermer. I ett första skede gäller det enkla och kronologiska ämnesord för Svenska ämnesord (sao), barnämnesord (barn) samt genre/formtermer för saogf och barngf.

För sigel utan rättigheter är valet inaktiverat.

Typ

Version 1.12 har öppnat möjligheten att byta verks- och instanstyp. Fördelen med funktionen är att man kan rätta felaktigt kodade verks- och instanstyper i importerade poster. Det underlättar även då katalogisatörer kopierat en post som underlag för katalogisering.

Tydliga instruktioner hittar ni i katalogiseringsverktygets hjälpsektion. Länk till annan webbplats.

Beskrivningsnivåer

I och med version 1.12 är visningen av beskrivningsnivåer begränsade till endast aktiva nivåer. I redigeringsläge väljer katalogisatörer rätt nivå genom ett klick. Genom att föra pekaren över de olika valen syns en kort beskrivning för respektive nivå. Beskrivningsnivåer för bestånd, agenter och koncept är borttagna.