fullskärmsbild

Digitalt först på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg kan du besöka tre programpunkter på temat "medievetenhet".

Torsdag 26 september


Folkbibliotekens kompetensbehov

Kl. 14.00, sal F4 (särskild biljett krävs)

Många vänder sig till folkbiblioteken för att få hjälp med att navigera i en digital verklighet. Forskare ser ett samband mellan besök på folkbibliotek och informationssökning online samt läsning i olika former. Vilka utmaningar, möjligheter och krav på kompetens medför den digitala utvecklingen för folkbiblioteken?

Medverkande: Katarina Michnik, fil.dr, Karen Nowé Hedvall, fil.dr, Bibliotekshögskolan Borås, Eleonor Grenholm, Regionala biblioteken i Uppsala och Kertsin Olsson, Kungliga biblioteket.

Moderator: Jenny Lindberg, fil.dr, Bibliotekshögskolan Borås.

Arr: Bibliotekshögskolan – Högskolan i Borås

Barnens medievärld. Vems ansvar?

Kl. 17.00, sal G3 (särskild biljett krävs)

Barn ägnar en stor del av sin vakna tid åt medier och sociala plattformar. Två av fem ettåringar använder internet. Vid tio års ålder har en majoritet tillgång till egen mobiltelefon. Vår tid kräver mediekunniga medborgare. Vem tar ansvar för barnen? Skola? Föräldrar?

Medverkande: Anette Novak, generaldirektör, Statens Medieråd, Helen Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen, Kerstin Olsson, projektledare, KB och forskarna Kristina Alexandersson, Svenskarna och Internet, Helena Sandberg, Lunds universitet och Catarina Player-Koro, Göteborgs universitet.

Moderator: Ulla Carlsson, professor, Göteborgs universitet.

Arr: Göteborgs universitet

Fredag 27 september


Biblioteken som nav för digital kompetens

Kl. 16.00, sal F4 (särskild biljett krävs)

Det krävs kunskap om hur man interagerar på nätet och förhåller sig till den egna digitala identiteten på ett säkert sätt. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Hur kan biblioteken folkbilda här?

Medverkande: Nanna Ekman Lindström, Malmö stadsbibliotek, Lisa Dahlquist, Lunds universitet, Lena Arborelius, Region Skåne, Kajsa Lunde, Kultur i Väst och Martin Törnros, Interaktiva rum.

Moderator: Elenonor Grenholm, Regionbibliotek Uppsala.

Arr: Kultur i Väst – Västra Götalandsregionen