fullskärmsbild

Testa Swepubs ämnes­­klas­si­fi­ce­ring

Välkommen att testa och ge synpunkter på Swepubs nya tjänst för forskningsämnesklassificering!

Testversionen av Swepubs ämnesklassificering ligger i en öppen testmiljö. Alla är välkomna att testa den!

Testversion av Swepubs klassificeringsgränssnitt som visar förslag på forskningsämnesklassificering utifrån titel, sammanfattning och nyckelord inklistrade på respektive fält

Hur fungerar det?

Swepubs gränssnitt för ämnesklassificering visar förslag på forskningsämnesklassificering enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Länk till annan webbplats. (SSIF) utifrån titel, sammanfattning och nyckelord inklistrade på respektive fält. Det går att få förslag på ämnesklassificeringar på både 3-siffernivå och 5-siffernivå för publikationer på svenska eller engelska. Förslagen på ämnesklassificering listas efter poäng. Det första förslaget har högsta poäng och förekommer mest i poster för publikationer med liknande titel, nyckelord och/eller sammanfattning. 

Swepubs ämnesklassificering baseras på en algoritm utvecklad på Kungliga biblioteket. Den utgår från de ämnesklassificeringar som finns med i data som hämtas in i Swepub. Detta betyder att klassificeringsförslagen speglar innehållet och tidigare ämnesklassificeringar i Swepub. Exempelvis är förslagen på 3-siffernivå eller inom naturvetenskap mer precisa och tillförlitliga än förslagen på 5-siffernivå eller inom humaniora på grund av större dataunderlag.

Algoritmen tar endast hänsyn till titel, nyckelord och/eller sammanfattning eftersom dessa beskriver innehållet i själva publikationen. Affiliering och/eller publiceringskanal används inte som dataunderlag eftersom ämnet i dessa inte nödvändigtvis motsvarar ämnet i den beskrivna publikationen.

Lämna in synpunkter

Vi tar gärna emot synpunkter på tjänsten. Använd formuläret Swepub ämnesklassificering: feedback beta Länk till annan webbplats.. Tack för din hjälp!