fullskärmsbild

Nu är anmälan öppen till Forskardagen 25 oktober!

Digitalt först med användaren i fokus bjuder in till en forskardag. Välkommen!

Nu kan du anmäla dig till årets andra forskardag, med fokus på forsk­ning kring bibli­o­te­kets roll i ett håll­bart digi­ta­li­se­rat Sveri­ge.

Läs mer om programmet och anmälan.