fullskärmsbild

Libris version 1.11

Onsdag 4 september till torsdag 5 september produktionssattes Libris version 1.11.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller att uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Ny navigation och sök

Navigationen i Libris katalogisering har fått en ny placering där Sök, Skapa ny, Katalogvård, Hjälp och Logga in finns på en separat rad ovanför sökfältet.

Sökfunktionen är tillgänglig oavsett var man befinner sig i gränssnittet och uppdaterad till att vara global (nås på samtliga sidor), samt sticky (följer med vid scrollning). Utöver detta är avgränsningar (Instans, Verk, Agent, Koncept och den nya kategorin Alla) är flyttade från kryssrutor till en rullgardinsmeny till vänster om sökfältet. Fältvalen (Fritext, Huvudtext, ISSN och ISBN) ligger i en rullgardinsmeny till höger om sökfältet.

Andra källor är numera placerad ovanför facetterna i sökträfflistan. Utgångspunkten för en sökning är i Libris databas, men parallellt sker en sökning mot Andra källor. Det här leder till att man kan växla direkt mellan sökningarna.

Växla sigel

Versionen innehåller en förenkling för den som katalogiserar för flera sigel. Inloggade användare kan byta sigel på ett smidigt sätt genom att klicka på sitt namn i gränssnittet.

Övriga funktionalitet

  • Vid beståndsregistrering av e-böcker finns Offentlig anmärkning tillagd i beståndsmallen.
  • För att nå sökfältet finns det nya kortkommandot Alt + S (PC) eller Opt + S (Mac).