fullskärmsbild

Anmäl dig till Träffpunkt biblioteksplaner 2019

Nu har anmälan till Träffpunkt biblioteksplaner 2019 öppnat. Varmt välkommen!

Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle för företrädare för de biblioteks­organisationer som omfattas av 17 § och 18 § i bibliotekslagen att träffas och samtala om biblioteksplanerna.

Målet med konferensen är att dela, lära, förankra och utveckla dialog för att stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete utifrån 18 §.

Träffpunkt Biblioteksplaner 2019 arrangeras av Kungliga biblioteket i samarbete med Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier.