Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Lagar, konventioner och minoritetspolitik i ny rapport

De nationella minoriteternas rättigheter ska bli mer synliga – även i biblioteken. Från den 1 januari 2019 trädde flera nya delar i kraft som ska stärka de nationella minoriteternas och urfolket samernas rätt till sin egen kultur och sina språk.

Böcker på olika minoritetsspråk i en bokhylla.

Dessa lagändringar är viktiga för biblioteken att känna till, då hela det allmänna biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagens 5 § där de nationella minoriteterna är en av de prioriterade grupperna.

För att underlätta för i synnerhet kommunal och regional biblioteksverksamhet har KB satt samman en skrift som både sammanfattar och kommenterar lagstiftningen och minoritetspolitikens intentioner.

I skriften redogörs för de delar i minoritetslagstiftningen som har störst påverkan på bibliotekens utbud och verksamhet, en verktygslåda samt råd och rekommendationer har tagits fram för att stödja bibliotekens arbete med att stärka de nationella minoriteterna och urfolket samernas närvaro på landets alla bibliotek.

Skriften, som heter Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken – Lagar, konventioner och minoritetspolitik, är faktagranskad av Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.

Ladda ner skriften

Vill du veta mer?

Kontakta Elisabet Rundqvist vid Enheten för nationell bibliotekssamverkan på elisabet.rundqvist@kb.se.