fullskärmsbild

Ny chans att gå grundkurs i Libris­katalogisering

Nu är det klart att KB arrangerar ytterligare två tillfällen för grundkursen i Libriskatalogisering: 1920 september och 2122 oktober.

Kursen vänder sig i första hand till dig som har ingen eller liten erfarenhet av katalogisering i Libris sedan tidigare.

För katalogisatörer som redan arbetar i Libris kommer en fördjupningskurs att erbjudas. Arbetet med att färdigställa fördjupningskursen pågår och den kommer att behandla fler moment i katalogiseringen. Vår förhoppning är att den ska komma igång under hösten.

Förtur till dig som inte fått plats

Intresset för utbildningarna är stort och därför kan vi bara bereda plats för en eller ett par personer per bibliotek. Ni som anmält er till grundkursen tidigare, men inte fått plats, har förtur till de kommande tillfällena.

Anmälan