fullskärmsbild

Swepub-projektet i sommar

Utveckling av nya Swepub är i full gång ännu ett par veckor innan projektteamet tar sommarlov till mitten av augusti.

Testversion av Swepubs klassificeringstjänst

Som första tjänst har en testversion av Swepubs nya klassificeringsgränssnitt lagts ut för utvärdering i referensgruppen. Testerna pågår över sommaren, varefter resultatet utvärderas.

Testversion av Swepubs klassificeringsgränssnitt som visar förslag på forskningsämnesklassificering utifrån titel, sammanfattning och nyckelord inklistrade på respektive fält.

Swepubs klassificeringstjänst.

Stegvis utveckling

Den nya Swepub-lösningen är tänkt att tas i bruk stegvis under hösten. Lösningen är baserad på en BIBFRAME-modell där samma databas kommer att serva både sökgränssnitt och bibliometri- och databearbetningsfunktioner. Lärosätenas inkommande data blir därmed tillgängliga för analys kort efter höstning.

Slutklämmen i arbetet med format och praxis

Revideringen av Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput 1.3, Svensk indelning av forskningsoutput 2019 respektive Swepub MODS formatspecifikation 3.0 utifrån remissyttranden slutförs. Preliminärt kommer dokumenten att publiceras i september 2019 och träda i kraft den 1 januari 2020.

Utveckling av funktioner kring svenska listan

Funktioner kring den svenska listan över vetenskapliga publikationskanaler utvecklas för närvarande tillsammans med Vetenskapsrådet. KB testar funktionalitet för att märka upp inkommande poster som matchar mot den svenska listan. Listan kommer att publiceras i Swepub som referens, och på sikt erbjudas som API.

En glad sommar önskar Swepub-utvecklarna!