fullskärmsbild

Idag fyller Libris 1 år!

Idag är det ett år sedan nya Libris sattes i produktion. Vägen var lång, men tillsammans nådde vi den första versionen. Därmed gick startskottet för världens första katalogiseringstjänst för länkade data.

Beslut om produktionssättning

I december 2017 togs beslutet att skjuta upp den till december planerade releasen av nya Libris, och istället förlänga den pågående testperioden. Anledningen var att format, gränssnitt och bakomliggande struktur behövde ytterligare utveckling innan bytet från Voyager till nya Libris kunde genomföras, och med det ge Sveriges katalogisatörerer deras nya arbetsverktyg.

Libris styrgrupp i samråd med Libris utvecklingsråd fastställde ett nytt datum för startversionen till juni 2018. Projektet, som under våren omorganiserades med ny projektledning och intern styrgrupp, en referensgrupp med tillhörande arbetsgrupper, samt interna expertgrupper, arbetade tillsammans för att verifiera startversionen komma tillrätta med de sista förberedelserna.

Nya Libris upp för test

Den 7 maj 2018 lades version 1.0 ut för test och utvärdering. Syftet med smyglanseringen var att låta biblioteken bekanta sig den nya tjänsten och under månaden som följde skedde därför inga större förändringar i gränssnittet. Rättningar av buggar åtgärdades, men ingen ytterligare funktionalitet lades till.

Startversionen, Libris 1.0, hade stöd för manuell katalogisering av enkla monografier och seriella resurser. Till detta levererades stödmaterial i form av bland annat en översättning av terminologin (BIBFRAME på svenska) hjälptexter, instruktionsfilmer på KB:s Youtubekanal och introduktionstexter till det nya formatet. Allt för att underlätta för katalogisatörer att på en och samma gång byta både verktyg, format och arbetssätt.

Illustration av metadataflöde med verk, instans och exemplar i centrum. Rubriken är "Länkbara entiteter".

Nya Libris live

I början av juni togs Voyager ned och under nationaldagsveckan 2018 låg de flesta av Libris tjänster nere. Import- och exportrutiner stängdes av och länkserverinläsningar och övrigt material som vanligtvis läses in via Metadatatratten, lades på kö.

Med start 08:00 den 11 juni togs de nya miljöerna upp och katalogiseringen skedde i nya Libris. Den första posten skapad i länkade data katalogiserades av Nationalbibliografin på KB.

Månatliga releaser

Startversionens 1.0 har följts av kontinuerliga, månatliga releaser. Version 1.1 till 1.9 har förbättrat gränssnitt och bakomliggande funktionalitet, utvecklat verktyg samt tagit fram ytterligare stödmaterial för att underlätta katalogiseringen i Libris. För varje version har det tillkommit mallar länk till annan webbplatsoch arbetsflöden för bland annat e-bok, äldre tryck, noterad musik, kartor och stillbilder. Det utökade antalet mallar för olika materialtyper har under året varit en prioriterad utvecklingsinsats.

Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med bibliotekarier runt om i landet som har bidragit med idéer, synpunkter och deltagit i workshops och möten kring Libris. Många användare har även testat Libris på olika sätt, både funktionellt och i anslutning till dataflöden till de lokala bibliotekssystemen.

Länkserverimporten slås på

Under första halvåret var länkserverflödet inaktiverat vilket innebar att inga poster för e-resursposter lästes in. Den huvudsakliga anledningen till detta var matchningsrutinens komplexitet. En bristfällig importrutin gav en ökade risk för dubblering av metadata i Libris, och i förlängningen även i de lokala systemen. Arbetet med att säkerställa flödet tog längre tid än planerat men när länkserverflödet slutligen aktiverades i slutet av november föll ytterligare en pusselbit på plats i Libris metadataflöde.

Illustration av Libris metadataflöde som bland annat visar import och export av data.

Libris användardag 2018

I december anordnades Libris användardag 2018 på Kungsholmenlänk till annan webbplats i Stockholm vilken var den första användardagen där nya Libris var i skarp drift. För att tillsammans blicka framåt och se fördelarna med länkade data hade Philip E. Schreur från Stanford University bjudits in som årets keynote-talare. Philips presentation förtydligade varför biblioteks övergång till länkade data är så fördelaktigt: Det 50-åriga formatet MARC från början designades för stordatorer med datalagring på magnetband och således enbart var förståeligt av bibliotekssystem. I förlängningen har det här lett till att biblioteks metadata isolerats från världen utanför de egna systemen, och med det även internet. Med biblioteksdata i länkade data är isoleringen bruten och bibliotekens information kan komma alla till nytta.

Samarbete med användare

För att komma katalogisatörer och användare närmare anordnades under försommaren 2019 en turné med workshops runtom i landet. Medarbetare i Libristeamet gjorde tre stopp i Malmö, Örebro och Umeå och under dessa bidrog användare till Libris framtida utveckling genom att i olika grupper ta fram förslag och idéer för fem övergripande problemställningar.

Diskussionspunkterna var baserade på deltagarnas egna frågor och resultatet kommer att ligga till grund för framtida arbete och utvecklingsinsatser för Libris.

Året i siffror

Sedan lanseringen året har Libris och KB tagit del av 1060 konversationer i Supportforum för nya Librislänk till annan webbplats. En utökad supportgrupp bestående av medarbetare från Libris-teamet, Libris kundservice och Katalogsupport har dagligen arbetat med att formulera svar och ge respons på bitvis krångliga frågor. I trådarnas sammanlagda 100 191 sidvisningar har användare och katalogisatörer bollat svar fram och tillbaka. Samarbetet mellan katalogisatörer har lett till att inte bara Libris support, utan även användare av tjänsten hjälpa varandra.

Librisbloggen har under hela året varit huvudkanalen för att få ut information och sammanfattningar av de nya versionerna. Årets 53 texter toppades med inlägget 11 juni 2018 om att Libris gått i skarp drift.

Med 22 000 sidvisningar är detta Librisbloggens ohotade rekord.

Framtiden

I och med övergången blev KB det första nationalbiblioteket att gå över till länkade datalänk till annan webbplats. På sikt kommer innehållet i Libris – över elva miljoner titlar i form av böcker, tidningar, tidskrifter och bilder – från bibliotek i hela landet, att synliggöras på ett helt nytt sätt. I och med detta kan andra system hitta och använda data från Libris, något som inte var möjligt med MARC21. Biblioteksdata kommer till nytta för användare utanför biblioteken.

Ett exempel på detta är Wikimedia Sveriges (WMSE) projekt tillsammans med KBlänk till annan webbplats. Wikimedia Sverige, som troligen är mest känd för uppslagsverket Wikipedia, arbetar bland annat för att ge svenska Wikipedias skribenter möjlighet att använda Librisdata i sina artiklar. När skribenterna lättare kan hitta och hänvisa till en pålitlig källa som Libris hoppas Wikimedia Sverige att uppslagsverket ska bli ännu mer pålitligt och användbart. Pålitlig information blir allt mer viktigt i ett samhälle där informationsflödet ökar och behovet av tillförlitliga källor är stort.

Ett moln, omgivet av olika symboler

Libris födelsedag innebär att vi tillsammans gjort ett helt år med det nya formatet och verktyget.

Med undantag för ett stundande sommaruppehåll arbetar KB och utvecklingsteamet vidare för att förbättra och utveckla Libris katalogisering tillsammans med användare.