fullskärmsbild

Libris använ­dar­dag 2018, en samman­fatt­ning

Den 5 december anordnades Libris användardag 2018 på Kungsholmen i Stockholm. Moderator för dagen var Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek.

Dagen inleddes med att Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och avdelningschef för Informationssystem Ingemar Thun hälsade välkomna och tackade för det stora engagemanget från biblioteken det gångna halvåret.

Library metadata as Linked Data

Dagens keynote-talare var Philip E. Schreur som arbetar som Associate University Librarian for Technical and Access Services på Stanford University. Library Metadata as Linked Data Pdf, 1.9 MB. beskriver Philip E. Schreur syn på hur metadata både skapas och ändras. Han förklarade att det 50-åriga formatet MARC från början designades för stordatorer med datalagring på magnetband och således enbart var förståeligt av bibliotekssystem. I förlängningen har det här lett till att biblioteks metadata blivit isolerad från världen utanför de egna systemen, och med det även internet. Philip blickade i sin presentation framåt, i en värld där biblioteksdata kommer till nytta genom länkat format.

Bibliotek + Wikidata = sant

Vidare tog Alicia Fagerving från Wikimedia Sverige över scenen. Bibliotek + Wikidata = sant Pdf, 1.5 MB. var namnet på presentation och förklarar bland annat hur Wikimedia är en ideell fri förening som skapades 2012 och huvudsakligen arbetar med att sprida upphovsrättslig fri information. Just nu har Wikimedia ett projekt tillsammans med Kungliga biblioteket där de importerar data från Libris och konverterar länkade data (JSON-LD) till Wikidataformat. Alicia Fagerving passade även på att bjuda in till det hackaton som hålls den 14 januari i Stockholm.

Finlands nationalbibliografi som länkade data

Osma Suominen arbetar vid Finska nationalbiblioteket och berättade om arbetet med Finlands nationalbibliografi som länkade data Pdf, 2.5 MB.. Att publicera Fennica i form av länkade öppna data innebär att alla verk, upplagor (instanser), personer, organisationer, ämnen och platser som nämns i nationalbibliografin bildar över 2 miljoner sammankopplade objekt. Osma Suominen berättade om hur den länkade versionen av Fennica kom till och vilka nya möjligheter som finns för analys och återanvändning av metadata i länkade data.

Sex månader med nya Libris

Libriskoordinator Anna Berggren och projektledare Bodil Wennerlund delade reflektioner och lärdomar relaterat till Sex månader med nya Libris Pdf, 1.1 MB. i produktion. De olika versionernas innehåll, bibliotekens reaktioner på mottagandet, hur arbetet med användarsupport gått till var ett par av de områden som berördes.

Så tog vi oss an nya Libris

Anna Swärd Bergström kom från Umeås universitetsbibliotek och delade erfarenheter från verksamhetens perspektiv i sin presentation Så tog vi oss an nya Libris Pdf, 411 kB.. Det var en kvart med konkreta arbetssätt att mästra ett nytt format och en ny katalogiseringstjänst, samtidigt.

Att jobba med verk

Harriet Aagaard arbetar som klassifikationsansvarig vid Kungliga biblioteket och lät deltagarna veta mer om hur det är Att jobba med verk Pdf, 729.6 kB.. Att arbeta med verksinformation är något som pågår runtom i världen och att länka till verksdata kommer att rationalisera för katalogisatörer och möjliggöra bättre sökmöjligheter för användare. På KB kantas vägen framåt av att genom ett steg i taget grunda kommande aktiviteter i noggranna förstudier, metadataförädling genom manuell städning av auktoritetsdata och ett brett samarbete mellan olika kompetenser.

Det praktiska arbetet i Libris katalogisering

Eva-Karin Annemark, Fredrik Klingwall och Liv D’Amelio från Kungliga biblioteket katalogiserade live framför deltagarna och visade på så sätt upp Det praktiska arbetet i Libris katalogisering Pdf, 330.9 kB.. Eva-Karin Annemark och Liv D’Amelio visade konkreta exempel på katalogisering. Utifrån dessa förklarade Fredrik Klingwall funktionaliteten och gav ett varför till gränssnittets design. Han berättade även kort om eventuella utvecklingsinsatser.

Utbildningar i nya Libris

Charlotta Simonsson arbetar med Libris biblioteksstöd vid Kungliga biblioteket och beskrev arbetet med kommande Utbildningar i nya Libris Pdf, 178.6 kB.. Presentationen lägger fram förslag för både fysiska och webbaserade utbildningar, samt moduler med olika innehåll.

Kunde du inte delta?

Efter den konkreta genomgången av tjänsten tog frågepanelen plats på scen. Delar av Libristeamet svarade på användarfrågor och pratade aktiviteter i projektet, nu och framöver.

Alla presentationerna:

Film från användardagen