fullskärmsbild

Workshop med Libris, en sammanfattning

I maj höll delar av Libristeamet en serie med workshops runtom i landet. Med tre stopp i Malmö, Örebro och Umeå var användare med och bidrog till Libris framtida utveckling.

Personer som sitter vid bord och har workshop.

Bild från Örebros universitetsbibliotek den 21 maj.

Fem övergripande ingångar

Upplägget för dagen var framtaget av KB:s UX- och Libristeam. I samband med anmälan ombads deltagarna att skicka in frågeställningar vilka de önskade arbeta vidare med under workshoptillfället. Massor av input skickades in och baserat på detta togs fem övergripande ingångar fram.

  • Hur kan vi göra katalogiseringen mer ergonomisk?
  • Hur kan vi öka användarvänligheten i Libris gränssnitt?
  • Hur kan vi göra katalogiseringen mer tidsbesparande?
  • Hur kan vi sprida kunskap och öka delaktigheten mellan katalogisatörer?
  • Hur kan vi arbeta med verk i katalogiseringsverktyget?

För att inte tappa bort resterande frågor skapades tre affischer där frågorna klustrades utifrån olika områden: format, verk, sök, gränssnitt och dataflöden. Affischerna sattes upp på väggarna i konferensrummen och deltagarna kunde under dagens gång ta del av vad kollegor och katalogisatörer runtom i landet funderar på. Affischerna var inte på något sätt heltäckande men gav trots detta en hint om kollektivets sammantagna tankar om Libris framtid.

En mindmap
En mindmap
En mindmap

Uppsjö av idéer under övningen "Crazy 6 "

Det faktiska arbetet inleddes med att varje grupp, vilken bestod av ungefär fem personer, diskuterade sin tilldelade fråga. Efter detta påbörjades Crazy 6. Syftet med övningen var att snabbt generera olika lösningar. ”Hur skulle en lösning kunna se ut?” “Kan vi lösa problemet på något nytt och annorlunda sätt?”

Genom att ge deltagarna ett helt vanligt A4-papper uppdelat sex delar och tilldela dem cirka 1,5 minut, skapades individuellt en uppsjö av idéer att utgå från. Kommande uppgift gick ut på att välja en av dessa, och förfina den genom att ta fram fler detaljer och ytterligare tankar. Även denna övning var individuell. Den renritada versionen presenterades för gruppen som gav respons. Tillsammans valde deltagarnasedan ut en av skisserna, varpå gruppens kollektiva hjärna arbetade fram ett slutgiltigt förslag. Detta redovisades för hela gruppen i slutet av dagen.

Erfarenhetsutbyte vid "analogt" arbetssätt

Att under en heldag arbeta ”analogt” lyftes som positivt under utvärderingen. Det konkreta men ändå kreativa arbetssättet ledde till många intressanta förslag för nya funktioner och lösningar på befintliga problem. Deltagarna upplevde att upplägget knöt nära an till de inkomna synpunkterna och att det tillåtande klimatet med intressanta diskussioner var mycket givande och skapade delaktighet mellan Libris och användare.

Dessutom uppskattade deltagarna att träffas kollegor och utbyta erfarenheter om både konkret arbete i Libris katalogisering, men även om samarbetet i Libris i stort.

Vi vill tacka alla er som varit med och bidragit till att göra dessa workshops trevliga, kreativa och givande möten. Det stora engagemanget har varit en riktig energiboost inför kommande utvecklingsarbete!