fullskärmsbild

Ny version av utgiftsrappor­t

KB:s första rapportering av de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten har rönt viss medial uppmärksamhet. Nu ligger en uppdaterad version av rapporten uppe för läsning.

KB:s första rapportering av de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten har rönt viss medial uppmärksamhet, se till exempel artikeln i Universitetslärarenlänk till annan webbplats, vilket är glädjande.

Tyvärr förekom det felaktigt innehåll gällande Uppsalas publiceringskostnader. Dessa är nu rättade tillsammans med några andra mindre korrigeringar. Den uppdaterade versionen av rapporten hittar ni härlänk till annan webbplats. Ett arbete har nu påbörjats med att utforma den del av KB:s webbplats där dessa utgifter kommer rapporteras framöver. Vi återkommer när vi kommit längre med det, och när det är dags att börja samla in kostnaderna för 2018.