fullskärmsbild

Kungliga biblioteket testar Dimensions

I övergången från att betala för licenser till att betala för att publicera öppet tillgängligt behövs översikt över utvecklingen. Därför testar KB nu tjänsten Dimension Analytics.

Utöver redan sammanställda internationella och nationella rapporter, till exempel Vetenskapsrådets rapporter (bland annat Vetenskaplig produktion – analys av det vetenskapliga forskningssystemetlänk till annan webbplats), sammanställer KB även egna dataunderlag för förhandlingarna med förlagen. I arbetet använder vi olika datakällor, bland annat Swepublänk till annan webbplats och Open APC Initiativelänk till annan webbplats/Open APC Swedenlänk till annan webbplats.

Under 2019 testar KB även Dimensions Analyticslänk till annan webbplats, en ny produkt från Digital Science. Dimensions Analytics erbjuder ett gränssnitt liknande InCites (Clarivate) och SciVal (Elsevier). Förutom publikationer indexerar Dimensions även forskningsfinansiering och altmetrisk data via altmetric.com. För öppen tillgång används öppen data från Unpaywall.

Förhoppningen är att global data från Dimensions kommer att komplettera de nationella data KB arbetar med idag.

Läs pressmeddelande

The National Library of Sweden adopts Dimensionslänk till annan webbplats