fullskärmsbild

Libris, version 1.7

Torsdag 28 mars produktionssattes Libris katalogisering, version 1.7. Versionen sköts upp en vecka på grund av formatkorrigeringar i exportformatet. Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt kan man behöva uppdatera aktuell webbsida (F5), eller uppdatera aktuell webbsida utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Katalogvård

I den nya funktionen, Katalogvård Länk till annan webbplats., kan användare flytta beståndsposter mellan bibliografiska poster. Flytten kan användare göra för de sigel man har rättigheter. Korta instruktioner finns att läsa i funktionens hjälpbubbla.

Språk i översättningar

För att åstadkomma korrekta MARC-poster har katalogisatörer tidigare behövt både länka till språk, och ange i text. I och med en formatuppdatering behövs nu enbart länkning till språket.

Sök

Version 1.7 innehåller ett par förbättringar inom ramen för sök. Bland annat finns beskrivningsnivå som ny facett. Filtreringen gör att användare kan avgränsa sin sökning till postens katalogiseringsnivå. Versionen även tydliggör att Huvudtitel är vad som avses i sökavgränsningen. Dessutom är innehållsförteckningar sökbara i fritext vilka visas i träfflistans kort. Slutligen finns det en ny hjälptext för hur man söker i Libris katalogisering.

Teckensnittshantering

Libris katalogisering använder som standardteckensnitt Open Sans (ett teckensnitt utan klackar, en sans seriff). Det här är ett teckensnitt med utmärkt läsbarhet på skärm. På vissa datorer, eller i vissa nätverk, tillåts inte Open Sans. Tidigare har Libris då ersatt det förvalda teckensnittet med det som webbläsaren anger som standard. Det här har lett till att vissa användare fått exempelvis Times New Roman (ett teckensnitt med klackar, seriff) som teckensnitt i tjänsten vilket är en font som passar dåligt för läsbarheten. I version 1.7 återinförs Libris en så kallad fallback font, en riktlinje till webbläsaren att ersätta det förvalda teckensnitt men en annan sans serif, inte med dess standardteckensnitt. För PC är denna fallback font Arial, för Mac Helvetica.

Övriga nyheter