fullskärmsbild

Nu kontrollerar vi årets biblioteksstatistik

De flesta bibliotek har nu lämnat uppgifter till KB om verksamhetsåret 2018. Just nu pågår kontroller av de inlämnade uppgifterna. Under tiden visas preliminära uppgifter i Biblioteksstatistikdatabasen.

De bibliotek som av olika anledningar inte lämnat uppgifter ännu ersätts med föregående års värde eller skattningar i tabellsammanställningarna över kommun, region och riket. Om ett bibliotek väljer att lämna uppgifterna nu har de fortfarande möjlighet att bli publicerade på webben via Biblioteksstatistikdatabasen, så det är inte försent att lämna uppgifter.

Den slutliga statistiken publiceras i excelfiler 22 maj 2019. I de tabellerna finns också nyckeltal, kommun- och regionsammanställningar. Naturligtvis visas också rikstalen för alla offentligt finansierade bibliotek. Statistiken sammanställs även i en skriftlig rapport med förklaringar och diagram som visar utvecklingen.