fullskärmsbild

Libris roadmap 2019

Under våren arbetar projektet för nya Libris med vidareutveckling, kvalitetshöjande arbete och förbättringar av gränssnittet. Utöver detta utförs löpande buggrättningar, förändringar i redan levererad funktionalitet samt städning av data genom globala ändringar.

Libris roadmap 2019PDF listar i stora drag de aktiviteter som är planerade till och med sommaren 2019.

Libris uppdateras var fjärde vecka och releaser sker i så stor utsträckning som möjligt utanför kontorstid.