fullskärmsbild

Libris katalogisering, version 1.6

Lördag 2 mars produktionssattes Libris katalogisering, version 1.6. Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt kan man behöva uppdatera aktuell webbsida (F5), eller uppdatera aktuell webbsida utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Sök

Version 1.6 har fortsatt arbeta med förbättringar av sökfunktionen. Träfflistans relevansordning, rankning, är uppdaterad vid sökning i fritextfältet. Ordningen av relevansrankningen är inte statisk utan påverkas bland annat av konstruktionen av sökfrågan, samt av vilka poster som finns i träffmängden.

I sökrutan syns tydligare den avgränsningen för ISBN, ISSN eller titel. Den manuellt satta avgränsningen kvarstår även efter sökningen är genomförd samt vid ny sökning. Defaultvärde för sök i Libris katalogisering är satt till fritext.

Facetten Utgivningssätt gör det möjligt att filtrera på seriella resurser. Facetten hittas i sökresultatets vänsterpanel.

Ett ytterligare tillägg i funktionaliteten är sökbarheten på variantnamn. Som exempel går det att få träff på Astrid Lindgren vid sök på Astrid Lindgran eller Asutoriddo Rindoguren. Avgränsa sökningen till Agent.

Länkbara entiteter

De länkbara entiteter som tidigare visades som {Namnlös} visas med föredragen benämning och kod.

Synligare Libris-ID

I postens sammanfattning, i träfflistan och även övriga listor, syns Libris ID-nummer på ett tydligare och mer framträdande sätt. Symbolen intill ID-numret bjuder dessutom på ett enkelt sätt att kopiera ID-numret för exempelvis delning av posten. Observera att det är det alfanumeriska Libris-ID som visas.

Hjälp

Texterna i Libris katalogiserings Hjälp Länk till annan webbplats. är bitvis omgjorda. Uppdateringarna är inte direkt kopplade till produktionssättningen utan har skett successivt sedan januari 2019.

De egenskaper som är gemensamma för flera materialtyper och mallar är numera samlade och beskrivs under sidorna Adminmetadata Länk till annan webbplats., Verk Länk till annan webbplats.och Instans Länk till annan webbplats.. Det här innebär att hjälptexter för materialtyper är mer kortfattade än tidigare och hänvisar istället till de nya sidorna för den gemensamma informationen. Tryckt monografi Länk till annan webbplats. är redan uppdaterad på det här sättet och framöver kommer även övriga hjälptexter för materialtyper att formas enligt ovan.

Utöver detta adderas kontinuerligt nya hjälptexter för mallarna, senast för katalogisering av stillbilder.

För att användare lätt ska återfinna ny information listas samtliga större nyheter på sidan Ändringslogg Länk till annan webbplats..

Versionsinformation

Läs mer om den nya funktionaliteten i Versionsinformation Länk till annan webbplats.. Dokumentet beskriver huvuddragen i den funktionalitet som levereras i Libris 1.6.