fullskärmsbild

Fair-prin­ci­per­na – om till­gäng­lig och använd­bar forsk­ning

Offentligt finansierad forskning bör vara så tillgänglig och användbar som möjligt – för både människor och maskiner. Det är grunden i de så kallade FAIR-principerna.

Foto: Wikimedia

Bild: Sangya Pundir, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram kriterier för att bedöma om en publikation uppfyller principerna. Dessutom föreslår KB en metod för att skapa en samlad bild av hur väl svenska publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR.

I pressutskicket Hur blir svensk forskning mer tillgänglig och återanvändbar?länk till annan webbplats kan du fördjupa dig i ämnet.

Läs mer