fullskärmsbild

Kung­li­ga bibli­o­te­kets årsre­do­vis­ning 2018

KB har lämnat in årsredovisningen för 2018 till regeringen. Årsredovisningen ger underlag för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten och innehåller information om såväl verksamhet som ekonomi.

Årsredovisning 2018

Ett utsnitt av omslaget till Kungliga bibliotekets årsredovisning 2018.

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktion, regleringsbrev eller annat regeringsbeslut. KB redovisar resultat inom områdena Samla in, Beskriva, Bevara, Tillhandahålla och Nationell överblick och samverkan samt ett avsnitt med finansiell redovisning.

Läs årsredovisningen här