fullskärmsbild

Libris katalogisering, version 1.5

Onsdag till torsdag 23-24 januari produktionssattes Libris katalogisering, version 1.5.

Nya mall för e-böcker

En mall för e-bok (elektroniskt utgiven bok – RDA) lanseras i en första version. Mallen kan utöver manuell primärkatalogisering även användas vid berikning av post. Förbättringsförslag tas gärna emot via formulären Felanmälningar Länk till annan webbplats.eller Ändringsförslag Länk till annan webbplats..

Kompletterande anvisningar publiceras framöver i Libris katalogiserings Hjälpsektion Länk till annan webbplats..

Övriga mallar

Även övriga mallar har uppdaterats. Agent som lokal entitet är borttaget under Medverkan och funktion och det finns istället en snippet som ska stödja arbetsflödet att länka en agent.

En snippet är en samling fördefinierade fält som användare får med vid val av egenskap. Att använda fördefinierade fält snabbar upp arbetsflödet i Libris katalogisering.

Tillgänglighet

Under januari utfördes en validering av gränssnittet för Libris katalogisering. Detta gjordes för att säkerställa webbtillgängligheten och resulterade sedan i ett antal åtgärder, bland annat ökad kontrast för färger och knappar.

Sök

Version 1.5 innehåller en del förbättringar relaterat till sök. Vänligen observera att förbättringarna av sökfunktionen hittills endast finns för sökning på Instans. Bland annat har filtreringen av resultatet, facetterna, setts över.

  • Facetter kan fällas ut och ihop efter önskemål. Åtgärden ger möjligheten att se ett större urval utan att för den delen försämra översikten.
  • Etiketten på facetten Utgivningsdatum har byts till Utgivningsår vilket är en mer korrekt benämning av det data som lyfts fram.
  • Tidigare sorteras sökresultatet efter relevans, men nu går det att välja sortering på huvudtitel (A till Ö eller Ö till A) eller utgivningsår.

Länkservers

Länkserverposter från juni till november 2018 är nu inlästa. När vi är i fas med dagens datum kommer de veckovisa inläsningarna återupptas.

Risken för dubbletthantering minskar ju bättre metadata som levereras till Libris. Dialog förs således löpande med leverantörer av metadata om förbättring och vidareutveckling av kvalitén på den importerade metadatan.

Inlägget Länkserverimport och nya Libris sammanfattade rådande läge för importen av e-resurser till Libris, dess matchningsrutiner samt komplexiteten med detta arbete.

Versionsinformation

För den som vill läsa mer finns i de olika versionernas funktionalitet dokumentation samlad på Libris undersidor Länk till annan webbplats.. Dokumentet beskriver huvuddragen i den funktionalitet som levereras i Libris 1.5.