fullskärmsbild

Libris exportprogram

Den 4 december gör Libris ändringar i exportprogrammet. Förändringen gör att det mesta av programmets logik flyttar in till Libris servrar och istället blir tillgänglig för bibliotek i form av ett anrop.

Anropet görs med en exportprofil och önskat uppdateringsintervall, precis som exportprogrammet idag. De skript (exempelskript) som fram tills nu använts för att köra exportprogrammet finns kvar och uppdateras till att istället göra motsvarande anrop mot Libris. Efter 4 december kommer anropet att fungera likt hur dagens exportprogram fungerar. Samma typ av filer med samma namn kommer att skapas.

Det som däremot ändras en aning är att urvalsinställningarna i exportprofilen kommer att ha effekt, samt att belastningen på Libris som helhet blir mycket mindre.

För de bibliotek som inte vill uppdatera omedelbart går det bra att fortsätta använda nuvarande version av exportprogrammet. Libris erbjuder dock i förlängningen inte hjälp och stöd för den versionen av exportprogrammet.

Exampelscripts för IT-administratören

KB rekommenderar att uppsättningen av exportprogrammet görs av en kunnig inom IT-administration. För att använda exportprogrammet görs ändringar i något av skripten under exampelscripts. Det här för att passa det lokala systemet. Skripten kan anropas kontinuerligt och hämtar då allt data som ändrats sedan föregående körning. Förslagsvis schemaläggs dessa att köras varje minut.

Läs mer på Githublänk till annan webbplats eller besök Supportforum för nya Librislänk till annan webbplats för frågor och svar.