fullskärmsbild

Libris katalogisering, version 1.4

Onsdag till torsdag 28-29 november produktionssattes Libris katalogisering, version 1.4.

Katalogiseringsgränssnittet

Ett antal insatser har gjorts för att effektivisera arbetsflödet. Bland annat erbjuds användare ett nytt menyalternativ, Kopiera till urklipp, vilket gör att det går att kopiera uppgifter och klistra in dem i andra poster.

Mallar för manuell katalogisering

Version 1.4 innehåller ett antal nya mallar för manuell katalogisering. Sedan tidigare fanns mallar för baspost, bok, noterad musik och seriell resurs. Nu kan användare även katalogisera med mallar för ljudbok, musik-CD, film och datorspel, karta och stillbild (med fokus på fysiska bärare).

Import

I slutet av november slogs länkserverflödet till nya Libris på. De posterna som köats sedan länkserverflödet stängdes av i juni läses successivt in.

De importerade posterna når biblioteken via batchrutinen eller exportprogrammet. De första batchfilerna med e-poster skapades natten mellan torsdag och fredag, den 22-23 november. För de bibliotek som använder exportprogrammet exporteras nya och uppdaterade poster med torsdagen den 22 november.

Dubbletthanteringen är principiellt densamma som tidigare. Det innebär att när en entydig postmatchning på olika identifierare (bland annat ISBN eller ISSN) inte går att genomföra kommer en dubblett att skapas i Libris. Riskerna för det här är minimerade genom uppdaterade matchningsrutiner.

Stöd i gränssnittet

I redigeringsvyn i Libris katalogisering hittar användare ”Hjälpbubblor”. Hjälpbubblorna är de klickbara frågetecken som är placerade i anslutning till ett fält, och de innehåller en övergripande, kort text om hur fältet ska användas.

Hjälptexter

För mer utförlig hjälp bör användare istället använda sektionen med Hjälptexter Länk till annan webbplats.. Dessa uppdateras kontinuerligt – varje natt läses ändringar in varpå hjälptexterna är ständigt aktuella.

Nya hjälptexter för version 1.4 är Musiktryck Länk till annan webbplats. och Äldre tryck Länk till annan webbplats..

Versionsinformation

För den som vill läsa mer finns i de olika versionernas funktionalitet dokumentation samlad på Libris katalogisering Länk till annan webbplats.. Här beskrivs huvuddragen i den funktionalitet som levereras i Libris 1.4.