fullskärmsbild

Libris katalogisering, version 1.3

I och med version 1.3 har Libris katalogisering KB:s logotyp som favicon. Favicon står för favorites icon och är den ikon som visas i webbsidans flik, högst upp i webbläsaren. En favicon syns även i bokmärkesfältet.

Gränssnitt

Version 1.3 innehåller ett antal navigationsförbättringar. Den uppdaterade navigationen gör att tillagda egenskaper expanderas automatiskt, markören hamnar direkt i inmatningsfältet. Förändringen är gjord för att minimera antalet klick och för att förbättra ergonomin i Libris katalogisering.

Gränssnittet har ett kraftigt utökat antal snippets. En snippet är en samling fördefinierade fält som användare får med vid val av egenskap. Att erbjuda fördefinierade fält är tänkt att snabba upp arbetsflödet.

Download compiled MARC21 heter numera Ladda ned sammanslagen MARC21.

En film om det nya i gränssnittet Länk till annan webbplats. finns på KB:s Youtubekanal.

Utökad beståndsinformation i träfflistan

Tidigare har användare behövt klicka in på resursen för att se information om bestånd. I och med version 1.3 visas den här informationen direkt i träfflistan. Vid klick på siffran kommer användare till en sidoruta där alla biblioteks beståndsposter är synliga.

En bock ovanför siffran betyder att inloggat sigel har bestånd på resursen. Genom att klicka på bocken kommer användaren till beståndet.

Plustecken betyder att inloggat sigel inte har bestånd på resursen. Vid klick på plustecknet öppnas en ny sida där användare kan lägga bestånd på resursen.

Funktionen finns implementerad även för andra träfflistor, exempelvis för agenter.

Länkserverflöde

Versionen innehåller förberedelser för att kunna slå på länkserverflödet som varit avslaget sedan nya Libris togs i bruk. Arbetet innefattar modellering för att hantera ISBN hidden value, vidareutveckling av matchningsrutinerna för e-resurser där normalisering av ISBN-nummer, logik för att hantera 10- respektive 13-ställiga ISBN, samt matchning även på verkstyp och instanstyp ingår. Syftet är att öka träffsäkerheten i matchning av inkommande e-resurser.

Övrigt

Med start 2018-10-01 sätts inte längre bestånd på nyinkomna poster från Bokinfo.

Versionsinformation

För den som vill läsa mer finns i de olika versionernas funktionalitet dokumentation samlad på Libris katalogiserings startsida Länk till annan webbplats.. Dokumentet beskriver huvuddragen i den funktionalitet som levereras i Libris 1.3.