fullskärmsbild

Libris katalogisering, version 1.2.

Onsdag 3 oktober produktionssattes Libris katalogisering, version 1.2. Versionen innehåller rättningar och förbättringar utförda under september.

Onsdag 3 oktober produktionssattes Libris katalogisering, version 1.2. Versionen innehåller rättningar och förbättringar utförda under september.

Libris katalogisering 1.2 har ett uppdaterat gränssnitt. En genomgång av designen har gett ett mer sammanhållet utseende vilket ska underlätta navigering och orientering för användare.

En kort film om det nya gränssnittet Länk till annan webbplats. finns att se på KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats.. I spellistan finner ni även en ny film om hur man katalogiserar en tryckt seriell resurs Länk till annan webbplats..

Det fel som genererade dubbla fält 852 vid Download compiled MARC21 är åtgärdad. Buggen berodde på att fältet genererades både till bib- och holding-poster.

Popupfönster blir sidopanel

En tydlig skillnad är den nya designen för popupfönster. Fönstret, som tidigare lade sig ovanpå gränssnittet är numera en sidopanel. Den nya designen gör det exempelvis möjligt att vid katalogisering arbeta vidare i sin pågående katalogisering, samtidigt som man granskar informationen i vyn för Förhandsgranska MARC21. Sidopanelen är en återkommande design som även används vid bland annat sökning i Andra källor.

Nu finns även möjligheten att skriva ut Förhandsgranska MARC21 via webbläsarens funktion för utskrift.

Berikning av enkel monografi från mall

Katalogisatörer har behov av att snabbt och smidigt berika en rudimentär post (exempelvis en förhandspost från Bokinfo). Tidigare har arbetsflödet krävt att fält läggs till manuellt. I och med version 1.2 går det att berika posten genom att använda lämplig mall, vilket leder till att gränssnittet får ned antalet klickande. Berikning från mall innebär att fält som inte finns representerade i den rudimentära posten (vanligen grundläggande: identifikator, huvudtitel, utgivning: agent, omfång, mått, medietyp, bärartyp) läggs till från vald mall.

Användare hittar funktionen under Verktyg/Berika från mall och gäller redigeringsläge av post.