fullskärmsbild

Libris katalogisering, version 1.1

Torsdag 13 september produktionssätts Libris katalogisering, version 1.1. Versionen innehåller rättningar och förbättringar utförda under perioden juli-augusti.

Förbättringar

Projektet har utfört ett antal mindre förbättringar i gränssnittet. Som exempel kan nämnas att det nu är möjligt att navigera mellan poster, samt att utgivningsår och övrig titelinformation nu visas både i träfflista och postens huvud.

Problemet med dubbletter, och poster med dubblerade fält, till exempel titel, är åtgärdat. Orsaken var relaterad till ISBN-matchningen vid import. För att rätta detta matchar KB nu bland annat både på 10- och 13-ställiga ISBN.

Mallar för manuell katalogisering

En nyhet är mallen för noterad musik, musiktryck enligt RDA. Mallen, som är utvecklad i samarbete med katalogisatörer på musikbiblioteken och KB, är tänkt att underlätta katalogisering av materialtypen. Ni hittar mallen för noterad musik tillsammans med övriga mallar under Skapa ny.

För de materialtyper som ännu inte har en mall pågår planering för kommande workshops. Även här med experter inom respektive område.

Mallen för monografier har fått tilläggen fysiska detaljer och Dewey klassifikation.