fullskärmsbild

Kopiera och redigera poster i Libris

I nya Libris finns stöd endast för ett urval av materialtyper. Vid lanseringen i juni prioriterades monografier och seriella resurser vilket betyder att dessa materialtyper har stöd i form av mallar, hjälptexter och instruktionsfilmer.

För närvarande arbetar utvecklare för Libris tillsammans med katalogisatörer och experter med att successivt verifiera arbetsflöden för ytterligare materialtyper. Just nu tas till exempel en mall för musiktryck fram.

I de mallar som finns för tryckta böcker och tryckta seriella resurser är materialtypen förvald och går inte att ändra. Det går heller inte att ändra materialtyp i befintliga beskrivningar i Libris. Materialtypen finns angiven längst upp till vänster i beskrivningens sammanfattning i katalogiseringsgränssnittet.

Katalogisering av materialtyp som saknar mall

Nedan följer en rekommendation till arbetsgång för katalogisering av en materialtyp som saknar mall.

  • Sök upp en befintlig post av samma materialtyp som den som ska katalogiseras. Välj en post som är katalogiserad så ändamålsenligt som möjligt för era behov. Posten ska följa Libris praxis. Det enklaste sättet att söka upp en post är att använda sig av Libris webbsök och sedan via BIB-ID återfinna posten i Libris katalogiseringsgränssnitt. Det är viktigt att ni säkerställer att postens typ är densamma som den ni önskar katalogisera.
  • Kopiera den post du vill använda (med rätt materialtyp) och ändra beskrivningen så att det stämmer överens med materialet du har framför dig.

Det kan vara svårt att identifiera samtliga fält som ska ändras vid ett byte av typ och risken är därmed stor att felaktig data följer med till den nya posten – egenskaper och klasser som hör till en viss materialtyp är inte nödvändigtvis desamma som hör hemma på en annan materialtyp. Fältet för materialtyp är på grund av det låst för redigering.