fullskärmsbild

Ändringshistorik i nya Libris

I Voyager listades samtlig ändringshistorik i en flik i katalogiseringsklienten. Vid övergången till nya Libris togs inte ändringshistoriken med. Nya Libris har därför inte den forna historiken att tillgå.

I Voyager syntes datum och tid för när posten skapades, samt sigel för samtliga bibliotek som ändrat och uppdaterat posten. Ändringshistoriken i Voyager var en separat logg, den lagrades inte tillsammans resursens metadata. Vid övergången till nya Libris togs inte ändringshistoriken med, på grund av dess systemspecifika karaktär. Nya Libris har därför inte den forna historiken att tillgå.

I nya Libris katalogiseringsgränssnitt visas istället tid, datum och sigel för när posten skapades, samt tid, datum och sigel för senaste ändringen. Om en post i Libris enbart är importerad, men inte ändrad, anges att posten är ändrad av "Okänd". Okänd byts ut till ansvarigt sigel när en post ändras, uppdateras och sparas.

Nya Libris katalogisering har ingen funktion att visa fullständiga loggar på samtliga uppdateringar.

Om en användare vill lägga till sitt bibliotek som uppgraderande instans läggs sigel som lokal entitet.

  1. Lägg till fältet ”Uppgraderad eller importerad av” (om det inte redan finns) genom att klicka på +ikonen i verktygsmenyn
  2. Klicka på +ikonen inom fältet. Pop up-rutan för Lägg till entitet öppnas, välj ”Bibliotek” i rullgardinsmenyn för Skapa lokal entitet
  3. Klicka på +ikonen inom det tillagda fältet för Bibliotek, sök efter och lägg till ”Sigel”. Skriv in sigel fältet

Informationen syns i Libris katalogiserings gränssnitt och i Förhandsgranska MARC21.