fullskärmsbild

Nya Libris och webbsök

ID:n i Libris webbsök har antingen ett numeriskt eller ett alfanumeriskt värde, beroende på om posten är skapad före eller efter övergången till nya Libris. Från och med övergången till nya Libris får poster i Libris alfanumeriska ID-nummer.

Det här gäller poster skapade i nya Libris. Vid export från Libris till de lokala systemen är dessa placerade i MARC 001. Läs mer på sidan Libris-URI. Poster skapade innan övergången till nya Libris har fortsatt framåt numeriska ID-nummer, även dessa placerade i MARC 001 vid export. Poster med numeriska ID behåller dessa, trots att de uppdateras i nya Libris.

Libris webbsök kommer fortsatt framåt att uppdateras och indexeras över natten. Det här betyder att ändringar gjorda i nya Libris syns i webbsök dagen efter.

Den MARC som syns i Libris webbsök är densamma som syns i exporterna till de lokala systemen.