fullskärmsbild

Libris import och export

Libris metadataflöde består av import till Libris, och export från Libris till de lokala systemen. Flödesskissen nedan visar hur data hanteras och hur Libris metadataflöde är uppsatt.

Skiss över Libris metadataflöde. Bilden visar bland annat import och export av data.

Libris batchexport

Efter produktionssättning har export av Librisdata till de lokala systemen varit avslagen, men är med start idag återigen igång. Vi har bland annat haft problem med att vi inte fått med korrekt sigelinformation. Detta fel är nu rättat och korrekt information finns i exportfilerna.

Libris import

Importerna till Libris av förvärvsposter beräknas slås på nästa vecka. Under tiden kommer samtliga importer till Libris att läggas på kö, för att sedan läsas in successivt. Det här gäller bland annat inkommande förvärvsposter. Räkna därför med att förvärvsrutinen är avstängd tom midsommarhelgen och att ni får era poster först nästa vecka.