fullskärmsbild

Funktionen ”Förhandsgranska MARC21”

Gränssnittet för katalogisering erbjuder funktionen ”Förhandsgranska MARC21”. När man som katalogisatör klickar på verktyget kommer ett popupfönster upp med aktuell post – direktkonverterad från länkade data till MARC.

Funktionen finns som ett tillfälligt stöd i katalogisering under övergångsperioden. Förhandsgranskningen fungerar som gränssnittet i allmänhet, vilket innebär att den är interaktiv. Uppdatering av en post syns direkt i katalogiseringsgränssnittet, och så även i förhandsgranskningen.

Det går inte att använda funktionen som ett facit. Funktionen verifierar inte hur exporten till de lokala systemen kommer att se ut.

På grund av data i XL lagras i mindre delar, pusselbitar, och sedan sätts samman vid export, är förhandsgranskningen av MARC inte en direkt spegling av data inmatad i gränssnittet. Vid exporten av MARC till de lokala systemen sker istället sammansättningen av pusselbitarna ”längre ned” i systemet, vilket leder till att det går att skapa länkade data i mer komplicerade strukturer.

Nya Libris lagrar information som länkade data. Informationen lagras i mindre delar och har ett unikt ID tilldelat sig, i form av en URI. Det här är en förutsättning för att informationspunkter ska gå att länka till varandra, i stället för att upprepa informationen på flera olika ställen. Det här innebär i sin tur att till exempel en felskrivning, eller en repetition av information minskar. Ju mer information som är länkbar, desto mindre redundans. Vid visning av data används Libris unika ID:n för att sammanställa information. På detta vis kan benämningar med exempelvis typ, titel, namn och andra relevanta detaljer tas fram vid behov och monteras automatiskt, länkade data sättas samman till MARC.

För närvarande finns ingen utveckling av funktionen prioriterad.

Katalogpost ur Libris med funktionen Förhandsgranska MARC21.