fullskärmsbild

Att söka på ISBN i nya Libris

Ett ISBN innefattar fem delar som åtskiljs med bindestreck eller mellanrum. I nya Libris sparas konsekvent ISBN utan bindestreck och mellanrum. 

Om ISBN

Ett ISBN kan användas endast en gång och utgör en identifikationsbeteckning för en publikation. ISBN tilldelas monografiska publikationer, exempelvis tryckta böcker och broschyrer, punktskriftspublikationer, digitaliserade kopior av tryckta monografier, etc. Det unika numret underlättar återsökbarheten av publikationer vid sökning, beställning och distribution. Information om numrets uppbyggnad och placering finns att läsa på sidan Identifikatorer och utgivning.

ISBN i nya Libris

Ett ISBN innefattar fem delar som åtskiljs med bindestreck eller mellanrum. I nya Libris sparas konsekvent ISBN utan bindestreck och mellanrum. Att lagra ISBN numeriskt underlättar hantering av data och möjliggör därmed bland annat dubblettkontroll.

Att söka på ISBN

Det går att söka på ISBN både med och utan tecken. För att optimera och rikta sökning på ISBN, ange sökkoden ISBN: i direkt anslutning till numret. Det riktar sökningen till att endast söka i postens fält för ISBN vilket ger träff på ISBN – oavsett om numret är sparat med eller utan streck. Om koden används resulterar sökningen i en garanterad träff, oavsett hur ISBN är katalogiserat. Dessutom uteblir träffar på poster med ISBN angivna av andra skäl. Ett exempel på det är att en post ibland innehåller som en anmärkning, eller om något annat ID råkar få samma numeriska värde som ISBN. Det här är relativt osannolikt, men inte omöjligt.