fullskärmsbild

Se över dina rättigheter i Libris login

Libris login är den tjänst som hanterar användarkonton för det nya katalogiseringsverktyget. Alla som ska katalogisera i det nya systemet behöver registrera sig i Libris login.

Alla som katalogiserar har personliga inlogg där e-postadressen är användarnamn. I Libris login administrerar katalogansvariga sina medarbetares konton och behörigheter.

Ni hittar Libris login på https://login.libris.kb.se/ Länk till annan webbplats. och via nya Libris katalogiseringsgränssnitt. Libris login är i skarpt drift vilket innebär att samtliga ändringar slår igenom direkt.

De gamla inloggningsuppgifterna upphör

I och med att Voyager tas ur drift försvinner även de gamla inloggningsuppgifterna. I Voyager loggar katalogisatörer in med användarnamn i form av sigel och lösenord – i XL slussas användare via gränssnittet istället vidare till Libris login.

Registrera dig i Libris login

Alla som ska katalogisera i det nya systemet behöver registrera sig i Libris login. Om ni inte redan har satt upp ett konto och sett över era uppgifter ska ni meddela katalogansvarig på ert bibliotek. Katalogansvarig är administrativt ansvarig på ditt bibliotek och i Biblioteksdatabasen kan ni se vem det är på ert bibliotek. Information om det här har tidigare gått ut via mejl från Libris kundservice.

Om den som är katalogansvarig hos er inte har varit i kontakt med Libris kundservice kan han eller hon kontakta libris@kb.se för att sätta upp ett korrekt konto.