Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Version

Release 1.33

Mål

Förbättrade förutsättningar för framtida Libris sök och integrationer mot andra tjänster.

Aktiviteter

  • Katalogisering med länkade verk.
  • Förbättrad form för genre/form.
  • Förbättrad provenienshantering.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

Effekter

  • Förbättrade och snabbare arbetsflöden.
  • Bättre stöd för beskrivning av genre/form.