Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Version

Release 1.32

Mål

Katalogisering med länkade verk.

Aktiviteter

  • Maskinell länkning av skönlitterära verk och bättre stöd för katalogisering med länkade verk.
  • Ny funktion för automatiserad notis om poständringar (cxz).
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

Effekter

  • Förbättrade och snabbare arbetsflöden.