Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Version

Release 1.29

Mål

Förenklat arbetsflöde för katalogisering av icke-latinska skriftsystem.

Aktiviteter

  • Automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

Effekter

  • Automatiserade och effektiva arbetsflöden.