Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Mål

Utveckla en första betaversion av en ny söktjänst som på sikt kan ersätta Libris webbsök.

Aktiviteter

  • Ta fram en första betaversion med den mest grundläggande funktionaliteten till att börja med.

Effekter

  • Utökade möjligheter att möta användarbehov över tid.
  • Ökad utvecklings- och förvaltningsbarhet.
  • Utökade möjligheter att hitta information genom länkade data.
  • Utökade möjligheter att skynda på övergången från MARC21 till format som stödjer länkade data (BIBFRAME).
  • Uppdatering av metadata i realtid.
  • Utökade möjligheter att möta lag- och säkerhetskrav.

Målgrupp

  • Librisbibliotek
  • Slutanvändare
  • KB

Senast justerad

2023-12-05