Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Mål

Förenklad kategorisering av material.

Effektivisering av registervård.

Aktiviteter

  • Minska komplexiteten i metadata genom att normalisera materialtyper.
  • Utveckla förbättrat stöd för massändringar i Libris-data.

Effekter

  • Enklare att beskriva, söka och hitta material i tjänster med Libris-data.
  • Bättre och mer konsistent datakvalitet.
  • Utökade möjligheter att göra massändringar.

Målgrupp

  • Katalogisatörer
  • Slutanvändare
  • Tjänster som använder sig av Libris-data
  • Systembibliotekarier

Senast justerad

2023-12-05