Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Här visas en statuslista över gjorda batch-uttag med uppgift om filnamn/filtyp, exportdatum och filstorlek (CEST betyder Central European Standard Time). Det är möjligt att ladda ner filer på nytt genom att klicka på "spara" när nedladdning till lokala systemet inte har fungerat.