Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Exportperiod nedan.

Fyll i önskad exporttidpunkt. För löpande uttag räcker det normalt att ange, antingen dag i månad eller dag i veckan. Asterisk [*] i fälten betyder alla.

År

Defaultvärde bör vara asterisk [*] vid löpande uttag, om inte speciella behov finns.

Månad

Anges t.ex. vid årliga uttag, tillsammans med dag i månad.
Exempel: årsuttaget ska göras den 1 augusti

Dag i månad

Anges vid månatliga och årsvisa uttag.
Exempel: uttaget ska göras den 1 i varje månad.

Dag i veckan

Anges vid veckoexport.
Exempel: uttaget ska göras varje onsdag.

Vid daglig export sätts tidpunkt till asterisk [*] i samtliga rutor.