Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Inte möjligt för närvarande.

  1. Gör först ändringar i profilen under "ändra profil".
  2. Gå därefter till "testa profil" och ange ett BibID.
  3. Kontrollera ändringarna i posten som visas på skärmen. Man kan också spara posten på lämpligt ställe, på PCn eller nätverket, genom att klicka på "ladda hem post". Den sparas då som ISO eller XML beroende på hur profilen är inställd.