Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Bocka för om vissa typer av bibliografiska poster ska uteslutas i exporten:

E-resurser

Uteslut bibliografiska poster som har ett fält 007/00-01 med kod ”cr”.

Prel. info

Uteslut preliminära bibliografiska poster med bibliografisk nivå (000/17) ”5”.